O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
 
Deklaracija o oglašavanju

- Šta je deklaracija o oglašavanju?
Deklaracija je obrazac propisan od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje.

- Zašto je neophodno slanje deklaracije?
Prema članu 11. Zakona o oglašavanju, neophodno je da nam uz oglas dostavite i deklaraciju o oglašavanju. Ako to ne učinite, ili ako deklaracija ne sadrži propisane podatke, oglasna poruka ne može biti objavljena, sve do momenta dostavljanja ispravno popunjene deklaracije.

- Koji je rok važenja deklaracije?
Deklaracija o oglašavanju za banere (Tipska deklaracija o oglašavanju) važi za neograničeni broj objavljivanja oglasnih poruka u periodu od 6 meseci. Nakon isteka ovog perioda, potrebno je da nam pošaljete novu deklaraciju, pri oglašavanju narednog banera.

- Kako se deklaracija popunjava i šalje?
Deklaraciju sa pečatom i potpisom možete poslati na faks: 011/3949-009 ili je poslati mejlom na marko.antonic@gradjevinainfo.com. Deklaracija bez pečata i potpisa neće biti uzeta u obzir.Preuzmite obrazac tipske deklaracije o oglašavanju

Ako vam je potrebna pomoć pri popunjavanju deklaracije, preuzmite uputstvo.