O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija

 
Najnovije
Priprema dokumentacije za "Beograd na vodi" - Vlada donela odluku o izradi prostornog plana
Vlada Srbije užurbano priprema neophodnu urbanističku dokumentaciju za izgradnju "Beograda na vodi". Nacrt izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021. je na javnom uvidu do 9. jula.
Tim dokumentom predviđeno je da se promeni funkcionisanje železničkog saobraćaja u Savskom amfiteatru.
Novim dokumentom se predviđa brisanje dela u kojem se navodi da se teritorija Savskog amfiteatra i dela Novog Beograda preko reke u početnoj fazi rešavaju putem međunarodnog konkursa. Briše se i deo u kome se napominje da visina objekata može biti do 5 spratova jer se područje nalazi u zoni zaštićenih vizura. Takođe, predviđeno je izostavljanje dela koji govori o rekonstrukciji Karađorđeve ulice i delova grada uz Brankov most koji su navedeni kao potencijalno dobre lokacije za sadržaje javne namene od nacionalog značaja (na primer opera).
Izmenom je predviđena i mogućnost nove preparcelacije zemljišta i izgradnja novih saobraćajnica.
Osim toga, Vlada Srbije je donela odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi".
Preliminarna granica Prostornog plana obuhvata delove područja grada Beograda površine od oko 170 hektara. Prostorni plan će predstavljati osnov za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole, a po potrebi i za izradu planova detaljne regulacije i urbanističko-tehničkih dokumenata.
Nosilac izrade Prostornog plana je Republička agencija za prostorno planiranje, a rok za izradu je šest meseci od stupanja na snagu ove odluke.
Sredstva za izradu Prostornog plana obezbediće Republička agencija za prostorno planiranje iz budžeta Republike Srbije.
Datum: 23.06.2014        Izvor: E-kapija