O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija

 
Najnovije
Zabranjena gradnja u Petrovcu
Dosadašnjom odlukom od zabrane gradnje bili su izuzeti hoteli i kuće do 500 kvadrata. Međutim, predsednik opštine Budva Dragan Krapović potpisao je Odluku o izmeni i dopuni odluke o zabrani gradnje za područje DUP „Centar-Petrovac", kojom se zabrana gradnje odnosi i na na hotele i na porodične stambene zgrade namenjene za stanovanje do 500 kvadrata.
Dosadašnjom odlukom na prostoru Petrovca koji obuhvata ovaj planski dokument, od zabrane gradnje bili su izuzeti hoteli i kuće do 500 kvadrata, ali na insistiranje meštana i mesne zajednice, katanc na gradilišta moraće da stave i hotelijeri i kućevlasnici.
Od momenta stupanja na snagu ove Odluke neće se izdavati građevinske dozvole. Izuzetak su dokumenta za „izvođenje građevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata infrastrukture (saobraćajnice, vodovodne i kanalizacione mreže, elektroenergetske i telekomunikacione mreže, uređenje potoka i regulaciju atmosferskih voda, parking prostore i javne zelene površine),navodi se u saopštenju.
Nova uprava opštine neće preduzimati nikakve korake koji bi bili u suprotnosti sa interesima domicilnog stanovništva i bez njihovog aktivnog učešća, kao što je to bio slučaj do sada. Ovim potezom se iskazuje jasna namera da se sačuva preostali javni prostor, navodi se u saopštenju.
Datum: 29.06.2017.        Izvor: Novosti