O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija

 
Najnovije
Tramvajem preko Mosta na Adi - šta menjaju šine
Beograd -- Tramvaji će dobiti više prostora na levoj obali Save. A šine bi konačno trebalo da spoje čukaričku i novobeogradsku obalu preko novog Mosta na Adi. Detaljan plan regulacije tramvajske pruge u zoni depoa u Novom Beogradu izložen je na javni uvid u Gradskoj upravi do 20. juna. Cilj izrade plana je proširenje mreže i uspostavljanje tramvajskog saobraćaja u ulicama Đorđa Stanojevića i Dr Agostina Neta, čime bi se ostvarila funkcionalna veza pruge preko Mosta na Adi i u Ulici Jurija Gagarina.
Time bi se rasteretile postojeće saobraćajnice oko planirane autobuske i železničke stanice u Bloku 42 i kvalitetnije opslužili blokovi 67, 67a, 66 i 66a javnim prevozom. Plan podrazumeva dva podsistema javnog gradskog prevoza - autobuski i tramvajski, a kao potencijalni i beogradski metro. U skladu sa GUP Beograda, Ulicom Đorđa Stanojevića i Bulevarom Crvene armije planirana je trasa tehničke veze beogradskog metroa (linija 1) prema depou u Bloku 66. Linija 1 je planirana kao prva faza izgradnje beogradskog metroa, od Ustaničke do Aleksandra Dupčeka u Zemunu. Depo je planiran u Bloku 66, na mestu postojećeg.
Deo Bulevara Crvene armije, između ulica Đorđa Stanojevića i Jurija Gagarina je potencijalni pravac širenja metro-mreže koji bi povezivao železničku stanicu "Novi Beograd" i Blok 45 (linija 4). Kako se navodi u PDR, konačan tip beogradskog metroa, trase ulica kojima će se kretati i elementi regulaciono-nivelacionog plana, definisaće se posebnim planskim dokumentom.
Prema razvojnim planovima Direkcije za javni prevoz, u okviru prostora predviđeno je uvođenje tramvajske pruge u Ulici Đorđa Stanojevića i Bulevaru Crvene armije. Na ovaj način omogućilo bi se direktno povezivanje tramvajskog saobraćaja koji dolazi sa Unutrašnjeg magistralnog prstena (UMP) - iz pravca Banovog brda - sa tramvajskim saobraćajem koji se vodi duž Jurija Gagarina. Planira se u Bulevaru Crvene armije, na delu između Đorđa Stanojevića i UMP, zadržavanje jednokolosečne tramvajske tehničke veze ka depou u Bloku 66.
Tramvajska pruga ići će središnjim delom saobraćajnica. U Ulici Đorđa Stanojevića planiraju se po dva autobuska i tramvajska stajališta u svakom smeru, dok se u Bulevaru Crvene armije planira tramvajsko stajalište u smeru od Ulice Jurija Gagarina ka Ulici Đorđa Stanojevića.
Datum: 14.06.2016        Izvor: B92