O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Špedicije

Pod pojmom špedicija se podrazumeva kompanija , koja prevozi robu u ime kupca , te obavlja sve potrebne stvari . Tako poslovima špedicije pripada zadaća preuzimanje robe te dostava robe na željeno odredište u ugovorenom roku . Pri tome se prevoz vrši na način , da bude efikasno kako za klijenta tako i za preduzeće .

Osim toga , špedicija nabavlja različita odobrenja , koja su na primer potrebna za prevoz nedeljom i praznikom te informiše o svim zakonskim uslovima , kojih se moraju pridržavati . Špedicija se može unajmiti i za prevoz privatne robe , tako da se može na primer prevesti nameštaj ili različito kolekcionarstvo na određeno mesto . Dobra se špedicija može pretežno naći u blizini industrija ili autocesta , kako bi se omogućio prevoz bez problema .