O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Adaptacija kuće

Adaptacija kuće - Kod adaptacije kuće se u pravilu izrađuje kompletan omotač objekta ( fasada ) - spoljni zidovi , prozori , kućna vrata , kao i krov . Prema želji investitora u obim građevinskih radova i uz naknadu može ući i adaptacija unutrašnjeg područja - spratni plafoni , stepeništa i sl.

Za grejanje , ventilaciju , sanitarne i električne instalacije , postavljanje košuljice i krečenje investitor se mora pobrinuti sam ili angažovati građevinske tvrtke.Paketi za adaptaciju objekata sadrže obrte raspoređene za unutrašnju adaptaciju , potreban materijal , na primer elemente za montažu grejanja , elektro - instalacione pakete te izolacione materijale .