O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Adaptacija potkrovlja

Adaptacija potkrovlja uvek je iznova zanimljiva tema , a najčešće je reč o tavanskim prostorima , koji se adaptiraju u stambene . Ponekad su to zasebne stambene jedinice ( u višestambenim građevinama ili u porodičnim kućama ) , a ponekad proširenja postojećih stambenih prostora .

Visina je prostora , u principu , ključni faktor kod adaptacija , koji u pravilu odlučuje o tome da li je adaptaciju uopšte moguće sprovesti i koliko će ona biti složena . Najidealniji je slučaj kada visinu i krovne otvore ( njihovu poziciju i veličinu ) ne trebamo menjati .

Potkrovlja često nemaju taj deo prostora ili je on relativno nizak ( 30 - ak cm do cca . 100-120 cm ) . To znači da je određena površina , uz najniže delove krova , praktički nekorisna ( neiskoristiva za hodanje i stajanje , a iskoristiva za eventualna sedenja , delove nameštaja i sl ) ukoliko , naravno , ne planiramo raditi značajniju građevinsku intervenciju povišenja krovišta .

Takve intervencije ili intervencije povećanja postojećih otvora , otvaranja novih otvora i sl " dovlače " u ovu priču neke nove elemente , poput zadiranja u konstruktivni sistem građevine , izmenu lokacijskih uslova ( doduše već prenamjena nestambenog potkrovlja u stambeno znači izmenu lokacijskih uslova ) , a to znači - ishođenje lokacijske ili građevinske dozvole ( ili jedno i drugo ) . Ovaj put vam , kao primer adaptacije potkrovlja.

Kuća je stara ( datira s kraja 19. veka ) i nalazi se u zoni zaštite . Dakle , bilo kakva izmena spoljnih delova građevine traži saglasnost ili mišljenje konzervatorskog ureda . Postojeći stambeni prostor isključivo je na nivou prizemlja , a stepenište ga veže sa potkrovljem koje se koristi kao neurađeni skladišnog prostora . Dva manja ležeća krovna prozora isključivo se koriste u servisne svrhe , kao i mali otvori na zabatima .

Površina potkrovlja dovoljno je velika da nam i pored niskih nadozida ( venaca ) ostaje dovoljno površine za organizaciju potrebnog prostora . Ova intervencija bila je sastavni deo adaptacije cele kuće , pa je tu bilo i značajnijih građevinskih zahvata , poput novog stepeništa , nove međuspratne konstrukcije , novih otvora u krovu ...

Stara drvena međuspratna konstrukcija poslužila je kao podloga ( oplata ) novoj AB ploči . Pošto su slojevi stare međuspratne konstrukcije bili dosta veliki nije se smanjila svijetla visina prostora , a njihova težina bila je skoro ekvivalentna težini nove AB ploče , ali su delovi konstrukcije drvenog krovišta morali biti zamenjeni čeličnim elementima ( ne zbog dotrajalosti , nego zbog tlocrtnih zahteva rasporeda soba ) .

Kod ovakovih adaptacija često se pribijegava čeličnim elementima konstrukcije , jer je takva montažna konstrukcija češće jednostavnija za ugradbu . Trebalo je voditi računa io dodavanju slojeva toplotne izolacije i kompletne krovne konstrukcije , što takođe smanjuje svijetlu visinu .

Vertikale starih dimnjaka koji više neće biti u upotrebi korišćene su dobrim delom za dovođenje instalacija na etažu potkrovlja . Najniži delovi krova korišćeni su kao servisna zona za instalacije klime , ventilacije i grejanja . Pregradne stene rađene su iz gips - kartonskih ploča .

Tlocrtni koncept novog stana bio je u prebacivanju kompletnog spavaćeg trakta na etažu potkrovlja . Svi krovni prozori su ležećeg tipa ( zahtev konzervatora ) .