O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Adaptacije

Kupili ste stan ili kuću , koje je pre useljenja potrebno adaptirati , odnosno živite u vlastitom stambenom prostoru , koji je spreman za prepravke i osveženja . Odakle krenuti , koju firmu za izvođenje radova odabrati , kakvu prostornu koncepciju postaviti ... samo su neka od pitanja koja će se nametnuti .

Adaptacija prostora , koja često podrazumeva i izmenu dotrajalih instalacija , ponavlja se svakih 15 - ak godina kako bi se osvježio , modernizovao ili reorganizovao stambeni prostor . Adaptacija podrazumeva radnje koje se ne odnose na zadiranje u nosivu konstrukciju , prenamenu stambenog prostora u neki drugi sadržaj tj ne menjaju usklađenost građevine sa lokacijskim uslovima prema kojima je objekat izgrađen .

Pre adaptacije definišite potreban obim radova i količinu raspoloživih finansija . Ukoliko niste u mogućnosti izvesti sve radove , odredite one najnužnije , koji će stambeni prostor dovesti u zadovoljavajuće stanje . Prednost dajte izmeni dotrajalih instalacija i molerskim radovima , koji će brzo i efektno osvežiti prostor .

Adaptacija je ozbiljan zahvat , koji zahteva uključivanje specijalizovanih firmi , koje svojom garancijom na izvedene radove garantuju trajnost i kvalitet istih . Najjednostavnije je da izaberete jednu kompaniju , koja izvodi različite vrste radova te kao jedinstvena pravna osoba garantuje za svoj rad . Osim toga , odabirom ovakvih firmi često se postiže bolja ukupna cena zbog veće količine tj obima radova .

Ponudu potražite od više specijalizovanih firmi , a kako biste definisali sve potrebne radove i bili sigurni da ćete dobiti precizne ponude , pripremite troškovnik , koji će vam izraditi stručne osobe , arhitekti ili inženjeri građevinarstva . Prema stavkama troškovnika ćete moći napraviti detaljnu analizu ponuda i odabrati najprihvatljiviju . Ukoliko niste upoznati sa radom odabrane kompanije , zatražite da vam prezentuju neke od izvedenih radova ili porazgovarajte sa prethodnim klijentima o iskustvima .

Važna stavka pri odabiru kompanije je mogućnost izvršenja radova u dogovorenom roku . Često je vreme presudan faktor , jer o brzini dovršenja radova zavisi mogućnost useljenja ili nastavka normalnog funkcionisanja unutar prostora u kome živite . O svim radovima obavjestite susede kako bi uvažili pojačanu buku ili vibracije , koje se javljaju pri određenim radovima .

Adaptacijom se često preuređuje prostor , tj prenamjenjuje - pregrađuje dnevni boravak ili trpezarija kako bi se dobila dodatna soba , spaja kuhinja sa trpezarijom itd Napravite nacrt prenamene tj nove organizacije prostora , a oko svega se možete posavetovati sa stručnjacima te zatražiti izradu projektne dokumentacije .

Bez obzira koliko ste upućeni u radove koji će se izvoditi , budite prisutni za vreme izvođenja istih kako biste pravovremeno reagovali na odstupanja od ugovorenih rokova izrade ili drugih problema , koji se javjalju prilikom adaptacijskih zahvata . Ukoliko se radi o složenijem i većem objektu , savetujemo uključivanje inženjera arhitekture ili građevine - kao nadzor , koji će u vaše ime stručno pratiti način i kvalitet izvođenja radova .

Kvalitetno rešenje enterijera , popraćeno ispunjenjem estetskih i funkcionalnih zahteva , rezultira kvalitetnom adaptacijom doma . Zahvati koje radite su dugoročni , pa je bitno da ste u konačnici zadovoljni svim izvedenim radovima . Adaptacija je kompleksan zahvat , koji zahteva koordiniranost različitih stručnih osoba , uspešno preklapanje radova kroz zadate vremenske rokove , kvalitet i preciznost izrade kao i definisane stavove i zahteve postavljene od strane investitora tj vas samih.