O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Akustika

Pod pojmom akustika podrazumevamo zvučnu izolaciju zgrade .

Pritom postoje različite mere . Postoje ljuskaste barijere od građevinskih komponenata i sistemi koji mogu izolovati buku spolja . Isto tako postoje i ljuskaste barijere za izolaciju koraka koje izoluju zvuk u unutrašnjosti zgrade .

Kod zvučne izolacije zgrade mogu se izolovati zidovi ili fasade kako bi se kuća zaštitila od buke na primer , saobraćajne buke , industrijske buke , vazduhoplovne i železničke buke . Pritom postoje različite tehnike . Na primer , metalni stubovi za zidove sa gips pločama ili zvučna izolacija sa folijom i membranom . Osim toga , mogu se ugraditi i posebni prozori koji štite od buke ili vrata koja se mogu izolovati . U unutrašnjosti se mogu postaviti posebni podni oblozi koji mogu izolovati zvuke koraka .

Opterećenje zgrade zvukom se može izmeriti sa različitim tehnikama merenja . Pritom postoji prosečna vrednost koja opisuje maksimalnu izloženost buci u sobi.