O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Armirački radovi

Armiračke poslove obavljanju armirači obučeni da taj posao čine kako to struka nalaže . Oni pripremaju i povezuju armaturno gvožđe na poseban i stručan način i čine da beton bude elastičan i čvrst . Na taj način nastaju konstrukcije i elementi od armiranog betona .

Neki armirački radovi armirači obavljaju u pogonima gde se proizvode betonske konstrukcije i elementi po narudžbi po određeniim uslovima i na načih u zavisnosti za koje svhre će se armirano betonski elementi koristiti . Jedan deo arimiračkih poslova se obavlja o potrebi direktno na gradilištu . Adekvatnim alatima i mašina režu , savijaju armaturno gvožđe , te ga učvršćuju i stavljaju u oplate i kalupe.