O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Armirani beton

Armirani beton , beton sa čeličnim umetcima . Nearmirani beton izdržava doduše isto velika potisna opterećnja , ne može se međutim opteretiti zateznim silama i nije postojan na opuštene .

Kod armiranog betona čelični umeci preuzimaju ( armatura ) preuzimaju vazdušne sile . Kako je beton alkalan , ugrađeni čelik ne korodira . Ponašanje na rastezanje , uslovljeno temperaturom , su kod čelika i betona gotovo jednaki.