O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Armirano - betonski radovi

Treba izvođača radova pri izradi armirano - betonskih radova pri gradnji kuće , Saznajte više o izvođačima armirano - betonskih radova u kategoriji armirano - betosnki radovi i pronađite najboljeg ponuđača.

Betonski i armiranobetonski graditelji grade pojedine delove kao što su stepenice ili spratovi ili cele stambene i poslovne zgrade , trgovačke centre , hale , mostove preko autoputeva ili brane od betona ili konstrukcije od armiranog betona , koje često premošćuju samonosive velike raspone . Građevinski materiajl beton su koristili već i Rimljani , kako bi gradili neverovatno stabilne i impresivne zgrade - danas građevinske radove podržavaju moderni građevinski mašine .

Betonski i armiranobetonski graditelji završavaju i montiraju drvene oplate ili metalne zidove , koje tekuću masu drže u obliku . Oni grade skele , savijaju i pletu čelična pojačanja / gvožđe , koji se ugrađuju u oplate . To je važno za nosivost zgrade . Beton je mešavina vode , cementa , šljunka i peska , stavlja se u pripremljeni oblik i lupanje i tresenjem se popunjava , tako da ne nastanu nikakvi mehurići .

Kasnije se uklanjuju oplate , betonska površina se dalje obrađuje , zapečaćuje ili izoluje . Oštećeni betonski zidovi , plafoni , stubovi i nosači se saniraju .

Betonski i armiranobetonski graditelji najčešće rade na otvorenom te su često na gradilištima , ponekad i na duže vreme . Za zanimanje treba imati dobru fizičku kondiciju , trajnost i svest o bezbednosti . Često se radi na velikim visinama i uvek u timu.