O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Asfalt

Asfalt je mešavina mineralnih materija i bitumena kao vezivnog sredstva koji s obzirom na sastav smese može zauzimati različit količinski udeo . S obzirom na varijabilnost svojih komponenti ( vrsta i količina ) moguće je proizvesti asfalt koji će imati različite osobine - na taj način asfalt je moguće prilagoditi svakoj individualnoj potrebi i svakom zahtevu .

Pojedini su zahtevi ponajpre determinisani kasnijim uslovima u kojima se asfalt iskorištava a to su jačina saobraćaja i spoljne vremenske prilike kako ljeti tako i zimi . Iz tog razloga je svakom proizvodnom procesu potrebno obratiti posebnu pažnju ( na primer priprema smese , skladištenje , transport , ugradnja i zaptivanje ) .

Dodavanjem različitih mineralnih materija svežim asfaltni površinama ili mešanjem asfalta sa određeni mineralnim materijama , bezbojnim vezivima i / ili po potrebi dodavanjem asfaltu specijalnih pigmenata boje moguće je postići gotovo sve tonove boje asfalta .

Na isti način moguće je dodavanjem postojanih boja ili nanošenjem tankog sloja boje tokom vrele ili hladne obrade asfalta po želji oblikovati ove asfaltne površine , no ovakav način optičkog oblikovanja asfaltnih površina odnosi se pre svega na površine koje nisu izložene snažnom mehaničkom trošenju .

Primeri i ciljevi korišćenja obojenog asfalta
Određene vrste boje na asfaltnim površinama mogu označavati da se radi o posebnim saobraćajnim situacijama koje važe za tu saobraćajnicu . Optičko oblikovanje saobraćajnih traka koje služe za skretanje ili izraženije označavanje određenog saobraćajnog raskrsnice ( raskrsnice ) . Preusmeravanje saobraćajnih kolona . Pojačavanje estetske atraktivnosti određenih asfaltnih površina .

Asfaltne površine i njihovo oblikovanje
Asfalt nudi veliku paletu najrazličitijeg oblikovanja njegove površine . Određene tonove boje na površini asfalta mogu će je po želji oblikovati i to se može realizovati upotrebom određene vrste materijala od kojeg se proizvodi asfalt , zatim od vezivnog sredstva kao i od vrste mineralnih materija koje se dodaju asfaltu .

O kojem se tonu asfalta radi naravno odlučuje i činjenica upotrebljavaju li se asfaltne površine kao saobraćajnice ili se koriste u neku drugu svrhu . U svakom slučaju na ove načine je moguće po želji sasvim tačno , precizno i pouzdano postići određeno optičko oblikovanje asfaltnih površina .

Učinak oblikovanja površina
Dodavanjem asfaltu određenih obojenih ( plemenitih ) primesa . Nanošenjem posebnog zrcalnog sloja na asfaltnu površinu . Strukturiranjem asfaltne površine pomoću specijalnih šablona .

Moguće kombinacije materijala
Asfalt se može postavljati u kombinaciji sa nekim drugim materijalima , na primer u kombinaciji sa elementima za popločavanje od prirodnog kamena , i na taj način moguće je postići bolju preglednost , zadržati bolji strukturni pravac i efektivnije naglasiti oblikovanje određenih površina . Ovakve kombinovane površine mogu međusobno odvajati saobraćajne trake i jednostavnije integrisati mirnije '' otoke '' u prometnom području .

Kombinovane površine mogu se primenjivati u svrhu :


Asfaltni slojevi
S obzirom na činjenicu za što će se koristiti asfaltne površine moguće je sasvim precizno odrediti debljinu i ispravno postaviti asfaltne slojeve jedan na drugom . Na taj način preko svakog pojedinog sloja na podlogu se trajno i efikasno prenosi svako opterećenje koje dolazi sa površine . Ovde razlikujemo nosivi asfaltni sloj , vezni asfaltni sloj i krovni / površinski sloj asfaltni .

Nekoliko reči o slojevima asfalta Noseći asfaltni sloj :
Preko sebe preuzima i na podlogu raspoređuje ceo teret koji dolazi sa površine . Predstavlja ravnu i čvrstu podlogu na koju se oslanjaju ostali asfaltni slojevi . Njegova debljina iznosi 8-22 cm .

Vezni asfaltni sloj :
Dodatno izravnava podlogu . Preuzima na sebe posmično / tangencijalno naprezanje koje proizvodi prometno opterećenje sa površine . Debljina sloja iznosi 4-8 cm .

Krovni / površinski sloj asfalta
Površinski je sloj asfalta odgovoran za osobine asfaltne površine na gornjoj strani koja je u neposrednom kontaktu sa površinskim opterećenjima . Ovaj sloj mora garantovati siguran prihvat mehaničkog kontakta sa površine , treba ublažavati buku i slično ) . Ovaj sloj je moguće oblikovati prema želji i potrebi u pogledu površinskih tekstura i boje . Debljina ovog sloja iznosi 1-4 cm .

Životni vek i održavanje asfalta
Asfaltne je površine moguće jednostavno i bez problema obnavljati . Postoje vrlo efikasne tehnike nanošenja i ugradnje asfalta ili njegova dodatnog oblikovanja koje saobraćajne zastoje svode na minimum odnosno koje , ako se pravovremeno i ispravno primenjuju , u velikoj meri smanjuju finansijske izdatke za obnovu asfaltnih površina .

Asfalt je :