O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Automatska vrata

Vrata koja se otvaraju samoaktiviranjem izrazito frekventnih prolaza , npr između kuhinje i trpezarije , ili za vrata , koja se teško pokreću ručno , npr zbog velike težine . Otvaranje vrata se vrši elektromehanički , hidraulički ili pod pritiskom vazduha .

Upravljanje se može vršiti :