O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Betonjere

Betonjare , mašine za obradu betona

Betonjare, postrojenje za proizvodnju svežeg betona . Sastoji se od više podcelina : silosi ili pregrade za kamenu sitninu odnosno cement , transportna oprema ( pumpe , Bagerski krakovi sa povlačnom korpom , hranilice , elevatori, pužni cevni transporteri , skip - uređaji , transportne trake ) , oprema za merenje i merenje jedinjenja , mešalica za beton , pogonska oprema , oprema za prenos i upravljanje .

Način rada , temeljna tehnološka obeležja te veličinu učinka svakoj fabrici betona ili betonjerki daje mešalica za beton . Stalne nepokretne fabrike betona ili betonare mogu biti dvojake . Jedne su srednje velike , uglavnom u horizontalnoj ravni , raščlanjene fabrike betona odnosno betonare ili sa pregradama ( fabrika betona ili betonara sa zvezdom ) ili sa silosima za kamenu sitnež . Druge su velike uspravne celovite toranjske fabrike betona velikog instaliranog učinka .