O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Biomasa

Biomasa - Ekološki osvešteno grejanje sa drvima

Zanimljiva mogućnost biomase za još veću toplotnu izolaciju porodične kuće su drvene palete kao sistemi grejanja . Palete su mali cilindri koji su napravljeni od komprimovane piljevine ili strugotina . Vrednost grejanja jednog kilograma palete iznosi oko 5 kVh i odgovara otprilike pola litara lož ulja . Za vreme grejanja sa drvima se ispusti samo ona količina CO2 koju je drvo za vreme svog rasta primilo . Osim toga , za vreme prerade paleta se gubi oko pet posto energije koju sadrži drvo - sveukupno to je vrlo povoljno za bilans okoline .

Drvene palete se isporučuju u tankeru sličnu kao i lož ulje . Visokokvalitetne palete se mogu prepoznati po glatkoj površini i po maloj količini prašine za vreme isporuke . Preostala vlaga bi trebala biti što je više moguće mala jer je samo suvo drvo izgara otrovne materijale .

Cena paleta je zavisna o nafti i gasu . Međutim , početna cena je visoka a povećanje cene za bio - gorivo takođe nije isključeno .