O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Biometrijska identifikacija

Nekada deo filmske naučne fantastike , biometrija danas postaje sve više stvarnost . Ovaj način identifikacije danas preovladava i postaje pravilo u većini zemalja sveta i praktično je nemoguće postaviti gornje granice tehnološkog razvoja ovog sistema kontrole . Izraz biometrija izvedenica je grčkih reči bios ( život ) i metrin ( mera ) , što određuje definiciju , kao nauku i tehnologiju proveravanja identiteta osoba merenjem njenih fizioloških svojstava ili načina ponašanja . U osnovi biometriju je moguće podeliti na dve osnovne kategorije : fizička biometrija ( osnovni cilj je kontrolisanje pristupa zaštićenim zonama i prostorijama ) i biometrija ponašanja .

Budući da imamo nameru posvetiti veću pažnju ovoj posebnoj disciplini kontrole sistema, ovde ćemo samo nabrojati trenutno najpoznatije metode biometrijskog očitovanja i identifikacije :


Pitanje je trenutka otkrivanja novih metoda biometrijske identifikacije , koje postaju standardi u sigurnosnoj zaštiti u većini zemalja sveta , što otvara neka neugodna pitanja , na koja trenutno nema odgovora . Najvažnije je , komu smeju biti dostupni podaci prikupljeni skeniranjem , digitalnim snimanjem i sl. te kako iste velike baze podataka o pojedincima pohranjivati i zaštiti od neovlašćenog korišćenja , koji nas može odvesti u Orvellov svet " Velikog brata " i apsolutnog nadzora . Drugi značajan problem je nemogućnost 100 - postotne pouzdane biometrijske identifikacije , što u današnjem trenutku globalnog straha od terorizma i terorista , može dovesti do niza zabuna , koje mogu izazvati katastrofalne posledice.