O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Boje

Malter i boje , obrnute unutrašnje boje , svilenkasto sjajna disperzivna boja sa metalik - efektom , boje

Boja je moždana interpretacija reakcije očnog živca na različite dužine svetlosti . Predmet deluje obojen nekom bojom zato što odbija određenu dužinu svetlosti ili jedan mali deo spektra , a ostale apsorbuje .

Odbijenu dužinu svetlosti ljudsko oko registruje kao boju . Dakle , boja je čulni doživljaj koji nastaje kada svetlost karakterističnog spektra pobudi receptore u mrežnjači oka .

Boja se pripisuje površinama objekata , materijalima , svetlosnim izvorima , itd zavisno o njihovim svojstvima apsorpcije , refleksije ili emisije svetlosnog spektra . Važno je istaći da boje stvaraju prijatno raspoloženje i atmosferu , deluju smirujuće te podstiču na rad .

Svaka boja stvara određene vibracije koje deluju na raspoloženje , osećanja i telesno stanje . U pravilu boje se definišu kao primarne , sekundarne i tercijarne . Primarne boje su izuzetno snažne boje : plava , crvena i žuta .

Svaka od njih je jarka , čista i nepatvorena jer nema komponentnu boju osim sebe same . Svaka zasebno dominira trećinom spektra , a kombinovane , one određuju svaku boju u spektru .

Sekundarne boje su narandžasta , zelena i ljubičasta , a sastoji se od dve primarne boje prikazanih na krugu .

Narandžasta je mešavina primarne crvene i žute , dok zelena boja enterijera predstavlja spoj plave i žute .

Ljubičasta nastaje mešanjem plave s crvenom .

Postoji šest tercijarnih boja :

Svaka tercijarna boja je sastavljena od sekundarne boje koja se nalazi do nje s jedne strane na krugu sa bojama i od primarne boje do nje s druge strane kruga . Za razliku od sekundarne , tercijarna boja poprima više od jedne boje , one koja se nalazi do nje , nego od druge . Bitno je da se primarne , sekundarne i tercijarne boje mogu međusobno mešati i tako postizati nebrojeno mnogo različitih boja , koje su poznate kao " nijanse " " vrednosti " i " hroma " .

Nijansa je drugi naziv za pojam boje . Na primer , ako je neki predmet obojen u crvenu boju kaže se da je on u crvenoj nijansi . Kada govorimo o svjetlijoj ili tamnijoj boji , onda je reč o vrednosti . Ako crvenoj boji dodamo belu boju rezultat će biti roze što znaci da ona ima svetlu vrednost crvene boje . Ako toj istoj crvenoj dodamo crnu boju , dobit ćemo bordo koja ima tamnu vrednost crvene boje . Kroma je naziv za intenzitet boje , odnosno koliko je ona sjajna ili tamna ( mat ) . Poznato je da čovek razlikuje oko 7.500.000 boja i njihovih nijansi .

Krug boja

Prvi kružni dijagram razvio je Isak Njuton 1666. godine , a od tada mnogobrojni naučnici i umetnici proučavaju i dizajniraju brojne varijacije toga koncepta . Krug boja je jednostavno i genijalno oruđe uz čiju pomoć možemo stvoriti određenu harmoniju spajajući dve ili više boja u jednu celinu . Na krugu boja može biti prikazano mnogo različitih boja , ali je najvažnije da su posložene u logičnom sledu .

Krug omogućava novu podelu boja na :

Komplementarne - dve boje od kojih jedne nema ni malo u drugoj boji . One se nalaze na suprotnim stranama kruga boja . To su : narandžasta i plava ( zato što narandžasta nastaje mešanjem crvene i žute , tj u sebi nema nimalo plave boje ) , ljubičasta i žuta , crvena i zelena . Analogne - susedne boje koje pripadaju istoj " porodice " i nalaze se levo ili desno od glavne ( izabrane ) boje ili ako ih je više , mogu biti i levi i desno .

Triade predstavljaju tri boje određene istostranični trouglom . Kada gledate krug boja i na njega postavite imaginarni trougao , one boje koje se povezuju kroz vrhove trougla su triade .

Monokromatske - to je jedna boja provučena kroz spektar od crne ka beloj boji . Drugim rečima , boja kojoj se dodaje bela i crna , a produkt toga su nijanse te boje , svetlije ili tamnije .

Hemijski sastav

Boje kao i ostala sredstva za premazivanje sastoje se uglavnom od četiri osnovne komponente : vezivno sredstvo , rastvarač ( odnosno razređivači ) , pigmenti i dodatni materijali .

Kod boja za cement i krečnjak pigment je već vezivno sredstvo , ukoliko se želi čisto bela boja zidova . Rastvarač održava vezivno sredstvo i pigmente u tečnom stanju . Njegov zadatak je da nakon upotrebe ispari te tako boja ostaje čvrsta i suva . Pigment daje bojanoj površini željene tonove boje . Pomoćna sredstva služe za konzerviranje , za stvaranje filma , za postizanje određenog elasticiteta ili mekoće , viskoznost ( bez kapljica ) , sprečava stvaranje korice.

Boje se razlikuju s jedne strane prema tome otapaju li se u vodi , mogu li se razrjeđivati vodom i sadrže li rastvarača , a sa druge strane prema vezivnim sredstvima . Osim toga prema funkcijama razlikujemo od drugih uobičajenih premaza grundiranje , impregnacije i bajc - boje . Vezivna sredstva za boje .

Postoje organska i neorganska vezivna sredstava . U neorganske se ubrajaju kreč , cement i vodeno staklo . Oni se učvršćuju delovanjem ugljen dioksida iz vazduha ili spojevima s vodom . Kod organskih vezivnih materijala razlikujemo prirodne materijale , poboljšane prirodne materijale i veštačke materijale .

Postoje oni rastvorljivi u vodi , koji se razređuju vodom kao disperzije ili u rastvaračima . Većina različitih vrsta boja ipak kao vezivno sredstvo sadrži veštačke materijale . ( Razlika između " veštački materijal " i " veštačka smola " napravljena je delom i hotimično , danas oznaka " veštačka smola " nije čak ni dozvoljena .

Ali se i dalje često pojavljuje u nazivima proizvoda ) . Boje sa vezivnim sredstvima od veštačkih materijala nikada nisu stvarno " rastvorljive u vodi " . Tu se radi uvek ili o disperziji u vodi ili o rastvaračima . Rastvarača za boje .

Kao rastvarači u obzir dolaze ili voda ili upravo rastvarača iz uopštene jezičke upotrebe . To mogu biti s jedne strane naftni proizvodi , s druge strane proizvodi iz prirodne smole . Boje na bazi rastvarača jedva da se još koriste za normalnu namenu .

Na primer boje za zidove se danas uglavnom razređuju vodom . Za razređivanje boja na bazi rastvarača kao i za čišćenje radnog pribora koriste se odgovarajuća rastvarača , voda nije prilagođena . Sva rastvarača , pa i ona u prirodnim bojama štetna su po zdravlje .

Pri upotrebi boja koja sadrže rastvarače neophodne su bezbednosne mere : izbegavanje izvora vatre , električnih prekidača , dobra provjetrenost prostorija kao i upotreba zaštitne maske i rukavica a obavezno je imati uređaja za gašenje požara .

Primeri za pigmente

Neorganski prirodni pigmenti : kreda , umbra , grafit , oker , terra die Sienna pečena . Sintetski neorganski pigmenti : titan bela , olovno - bela , cink - bela , antimon - bela , crna od oksida gvožđa , cinka - žuta , cink - zelena , cadmij - crvena , kobalt - plava , berlinsko plava , ultramarin , mangan - ljubičasta , kadmijžuta itd

Prirodni organski pigmenti : sepija , kaselsko smeđa , indigo , hlorofil te biljni pigmenti . Sintetski organski pigmenti : azo , - dioksin , - hinakridon , - ftalocianin , - izoindolinin , - perilen , - perinon pigmenti uključivši i alkalno plave pigmente metalnih kompleksa .

Izbor odgovarajuće boje

Boje daju površinama i predmetima osim željene optike i čitav niz drugih važnih svojstava kao što su : gladkoća , strukturiranost , prozirnost , sjajnost , vodootpornost , postojanost na atmosferske uslove , UV- postojanost , čvrstina , elastičnost , postojanost na pojavu gljivica , mogućnost lakog čišćenja , svetlosnu postojanost , sjajnost .

Prilikom planiranja bojenja treba u pravilu voditi računa o tome da se ispune sve željene karakteristike ali da se ne pretera . Svaka dodatna karakteristika se u pravilu postiže i dodatnim sadržajima boje , što dugoročno gledano može imati negativne konsekvence po zdravlje .

Tako je recimo bespotrebno premazivati zidove u dečjoj sobi zaštitnom bojom protiv plesni i gljivica ili recimo kuhinju vodootpornom bojom za fasade . Zahtevi koji se postavljaju pred boje i lakove u stanogradnji kreću se od nisko do srednje vrednovanih , nikada to nisu visoki zahtevi .

Jedini izuzetak čini možda dečja soba , koja je recimo zbog igre i skakanja podložnija habanju materijala . Uprkos tomu treba težiti upotrebi što je moguće više prirodnih proizvoda . Silikatne boje nazivaju se još boje na bazi natrijum silikata ( vodeno staklo ) ili keim - boje ( prema njihovom pronalazaču AVKeim ) . " Vodeno staklo " predstavlja pojam za soli i estre kremene ( silicijum ) kiseline .

S hemijskog aspekta se radi o bliskom srodniku kvarcnog peska . Ove boje imaju značajne zdravstvene i tehničke prednosti u odnosu na disperzivne boje . Silikatne boje odnosno boje na bazi vodenog stakla pogodne su za krečenje zidova .

Krečne boje su ekološke mineralne boje na osnovi gašenog kreča . Ljudsko oko može razlikovati otprilike sedam miliona boja disperzivne boje koje su ujedno ekološki jedine prihvatljive.