O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Bušenje bunara

Pod pojmom gradnja bunara se podrazumeva izgradnja građevine za izdvajanje vode iz izdana . Za vađenje podzemne vode se koriste razne vrste pumpi . To su na primer , potopljene pumpe , ručne pumpe ili ekektrične pumpe za usisavanje . Osim toga postoje i razne mehaničke naprave za vađenje voda , a to su kanta za bunar ili fontane . Postoje i posebne vrste bunara , arteški bunari , koji su skučeni u izdanu . Ovde nije potrebno vađenje vode.

Osim toga , postoje i različite vrste bunara . Kao prvo , postoje bunari u šahtu . Pri tome se gradi manuelnim ili mehaničkim iskopima verikalni šaht sve do podzemnih voda . Šaht se u tom slučaju obezbeđuje sa zidanim ili betonskim delovima . Ovakva gradnja bunara je pogodna samo za bušenje plitke dubine do 40 metara .

S druge strane postoje bunari sa pumpama . Kod ove vrste građevine se cev sa vrhom i filterom uranja u podzemnu vodu . Ovaj postupak se prvenstveno koristi od strane privatnih lica , budući da se ovde postiže mala dubina , a osim toga takva vrsta bunara obično traje samo pet godina .

Osim toga postoje i arterskih bunari , pri kojima se prodire sve do podzemnih voda . Ova metoda može doći do dubine od preko 1000 metara .