O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Cement

Sirovine za proizvodnju cementa dobijaju se u kamenolomima koristeći se pri tome eksplozivom ili kopajući teškim mašinama .

Možemo reći da je cement bez imalo pretjerivanja jedan od najvažnijih građevinskih materijala uopšte . Svejedno gradimo li kuće , mostove ili tunele , bez cementa danas takve projekte ne možemo ni zamisliti . Cement je svuda oko nas .

Pridružite nam se stoga na ovom kratkom putovanju kroz svet cementa od početaka proizvodnje sirovina do gotovog proizvoda . Najvažnije sirovine za proizvodnju cementa su krečnjak , glina i cementi lapor .

Sirovine za proizvodnju cementa dobijaju se u kamenolomima koristeći se pri tome eksplozivom ili kopajući teškim mašinama .

Nakon toga teški bageri i kamioni transportuju sirovine do pogona za mlevenje odnosno usitnjavanje . U ovim pogonima sirovine se ugrubo usitnjavaju do veličine kao što je šljunak za gradnju puteva .

Ovaj se zdrobljeni i usitnjeni materijal transportnim trakama a ponekad i drugom pokretnom mehanizacijom prevozi u prostorije cementare , zatim se skladišti u posebnim bazenima i na kraju se homogenizuje .

Sirovi usitnjeni materijal meša se sa odgovarajućim dodacima kako bismo dobili željenu vrstu cementa . Kao dodaci koriste se sirovine kao na primer kvarcni pesak ili gvozdena ruda a dodaju se pomoću posebnih uređaja za doziranje .

Ovako pripremljena smesa usitnjava se do najfinijeg materijala takozvanog ' cementnog brašna ' . Paralelno sa procesom usitnjavanja i doziranja cementno se brašno suši . Nakon ovog mešanja i sušenje dobijena smesa prolazi postupak dodatne homogenizacije u silosima cementare .

Obrada cementnog brašna nastavlja se u pećima ( Lepol peć ili specijalne peći za izmenu toplote ) na visokoj temperaturi ( na oko 1450 ° C ) .

Peći u kojima se smesa obrađuje funkcionišu na različitim principima a razlika među njima najvidljivija je u postupku pripreme i početnom zagrevanju sirovina za peć . U pećima zahvaljujući hemijskim promenama , takozvanoj sinterizaciji , nastaje novi proizvod : klinker cement.