O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Crep

Crep , Ventilacija crepa , Klinker glineni crep , Cement , Sirovine za proizvodnju cementa , građevinskih materijala , cement

Prvi crep pojavio kad i prva grnčarija , u neolitu , na azijskim prostorima današnje Kine , pre desetak hiljada godina . Pre 4000 godine u Egiptu i na prostorima Mesopotamije pekao se crep i njime pokrivali krovovi . Grci su preuzeli iskustvo proizvodnje crepa , a od njih Rimljani . Mediteran , kao centar antičkog sveta , je usvojio jednostavan oblik crepa , a ista se forma može naći u obe kulture .

Antički se crep sastojao od dva oblika koji su se međusobno nadopunjavali . U grčkoj graditeljskoj tradiciji to su solenes i kalupter , u rimskoj tegula i imbrek . Prvi pojam odnosi se na ravan crep , ravnu pločicu sa izdignuta dva bočna ruba , neznatno različite širine na gornjem i donjem kraju . Ravne su se pločice polagale uzdužnim redovima od dna do vrha krova . Na dodirnim ivicama redova ostajao je prorez a da bi se sprečio prodor vode , oba dodirnuta ivice susednih pločica prekrivala su se zaobljenim crepom , danas zvanom kanalicom . Ovakav oblik crepa i način slaganja zadržao se do danas pa se u Italiji i dan - danas mogu naći modeli crepa identični tegu i imbreku !

Crep se , prema tada poznatoj tehnologiji , oblikovao od gline u kalupima i potom pekao . Zanimljivo je da su već u antičko doba na ovako proizvedene crepove utiskivani žigovi proizvođača ali i mušterija : u Engleskoj su pred petnaestak godina iskopani ostaci peći i crepova sa utisnutom oznakom rimske legije koja je u to vreme boravila na ostrvu ! Isto tako , na krovu Dioklecijanovog mauzoleja u Splitu crep ima utisnutu oznaku proizvođača .