O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Distanceri

Svrha distancera je da se upotrebljavanju kod podlaganja pod početni profil, ( cokl ) profil, prilikom montaže na neravnu površinu zida .

Distanceri se nude u različitim bojama, svaka boja ima svoje značenje te se njome označava drugačija debljina materijala tj odstojanje od zida ( distanca ).

Tako da naziv distanceri dolazi iz praktične situacije u kojoj ima svrhu distanciranja materijala zavisno o ravnini površine.