O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Električarski radovi

Pre nego što započnete postavljanje električnih instalacija, obavezno se upoznajte sa sledećim bezbednosnim merama. Uzmite u obzir i činjenicu da električne instalacije smeju postavljati samo ovlašćeni stručnjaci. Od sledećih propisa ne sme odstupiti niti stručnjak , premda zbog njih njegov rad može biti otežan, skuplji ili dugotrajniji.

Kod svih radova na električnim uređajima osoba koja radove izvodi odgovorna je za poštovanje važećih odredbi, pa je zbog toga potpuno krivično odgovorna. Kod nestručno postavljenih električnih instalacija osiguravajuće kuće ne pokrivaju štetu. Nikada ne radite na uređajima koji su pod naponom!

Isključene osigurače označite upozorenjem, kako ih treća osoba ne bi uključila. Pre nego što započnete sa radom, ispitivačem se uverite da je instalacija bez napona. Poseban oprez zahtevaju električne instalacije na otvorenom ili u mokrim prostorijama.