O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Izgradnja krova

Izgradnja krova nudi cenovno povoljno i arhitektonski atraktivno proširenje površina za stanovanje. Vidne krovne konstrukcije, stubovi, profili i grede i kose krovne površine daju stanu u potkrovlju poseban individualni karakter. Pri tome treba svakako voditi računa o građevinskim pretpostavkama i građevinskim propisima. Svakako će Vam trebati i građevinska dozvola.

Za građevinsku dozvolu su odlučujući: regulisanje ekvidistantnih ploha , broj katnih površina određen u izvedbene projekte , sertifikat o dva izlaza u slučaju nužde ( stepenište i balkon , terasa ili mogućnost vatrogasnih požarnih stepenica ) , statički sertifikat i ispitna statika , dokaz toplotne zaštite prema propisima o uštedi energije . Istorijski objekti izuzeti su iz izgradnje krova .

Kod procene troškova odlučujući su :


Pristup stepeništem do potkrovlja se mora takođe da izgradi . Unutrašnja širina stepenica mora iznositi 80 cm . Odnos uspona stepeništa mora odgovarati građevinskim propisima . Ugradnjom stepeništa se menja tlocrt sprata koji se nalazi ispod .

Važna pretpostavka za ekonomičnu izgradnju krova jeste nagib krova od preko 30 ° , što je moguća veća dubina kuće i slobodne zabatne površine . Visina prostorije preko najmanje 2/3 osnovne površine teba iznositi 2,50 m , kod porodičnih kuća i 2,30 m Veće krovne površine dozvoljavaju izgradnju još jednog sprata ili galerije . Podizanjem krova se može dobiti dodatna potrebna visina .

Pristup stepeništem do potkrovlja se mora takođe da izgradi . Unutrašnja širina stepenica mora iznositi 80 cm . Odnos uspona stepeništa mora odgovarati građevinskim propisima . Ugradnjom stepeništa se menja tlocrt sprata koji se nalazi ispod .

Krovni pokrivač mora biti funkcionalan . U okvirima izgradnje krova neophodna je sanacija starog ili novo pokrivanje krova kao i poboljšanje toplotne izolacije i ugradnje blokade prolaza pare .

Svi izgrađeni krovovi zahtjevaju posebne mere toplotne zaštite ( toplotna izolacija ispod rogova , u prostor iznad rogova i između rogova ) . Poslednji katni plafon koji formira pod potkrovlja mora biti u stanju preuzimati novo korisno opterećenje . Evtl . pojačanje plafona je skupo i mora ga izračunati statičar .

Ukoliko se prilikom statičkog proračuna mora uzeti u obzir i dodatak za međuzidove , onda se nosivi pregradni zidovi sa odgovarajućim dodatkom težine ne mogu rasporediti na svako mesto . Naročito kod pregradnih plafona u stanovima treba voditi računa o dovoljnoj izolaciji buke od koraka .

Potrebna zaštita buke od koraka postiže se postavljanjem plivajućeg estriha , u nekim slučajevima suvog estriha . Postojeći tanki zidovi se mogu poboljšati u pogledu zvučne izolacije mestom prethodnih ploča . Naročito je važno dobro osvetljenje mestom krovnih prozora , zabatnih prozora pačak i krovnih balkona .

Kod ugradnje velikoplošnih prozora vodite računa o dovoljnoj zaštiti od sunčevog zračenja mestom unutrašnjih ili spoljnih zaštitnih elemenata ili upotrebom specijalnih stakala koja štite od sunčevog zračenja .

Potrebni vodovi za snabdevanje električnom energijom , vodom , gasom , grejanjem se povlače do potkrovlja . Pod određenim okolnostima se moraju polagati novi vodovi od krova do kućnog priključka , naravno ukoliko postojeća mreža nije dovoljna za snabdevanje dodatnog prostora za stanovanje . Većina vodova se može polagati između obložnih materijala zidova i krovne kosine .

Pa i ako poseduje bungalov ravnog krova ne morate se odreći stanovanja ispod krovnih kosina . Nakon provere statike moguće je stvoriti pretpostavke za takvo stanovanje sanacijom krova u formi koja odgovara i objektu i okolišu .

Krovne konstrukcije

Već prema tome radi li se o ravnom ili kosom , toplom ili hladnom krovu različita je krovna konstrukcija . Kod kosog krova je bitno je li krov izgrađen ili ne i ima li izolaciju na rogovima , između rogova ili ispod rogova . Krovna konstrukcija za izgrađeno potkrovlje je primer ( od unutra prema vani ) : gipsane kartonske ploče , blokada prolaza pare , rešetkaste letvice , izolacijska vuna između rogova , lepenka , dvostruke rešetkaste letve za stražnju ventilaciju krovnog pokrivača , krovni pokrivač . Ne sme se mešati pojam krovna konstrukcija i montaža krova .

Podizanje krova :

Ukoliko imate malu visinu plafona možete pomoću posebnih sistema za podizanje krova podići ceo krov do željene visine te na taj način dobiti dodatnu površinu za stanovanje . Ta tehnika se takođe koristi za nameštanje krova .

Kosi krov na postojećem ravnom krovu :

To se uglavnom uzima u obzir u okvirima popravki ravnog krova , ukoliko želite dobiti dodatni prostor za stanovanje ili ako oblikovno želite istaknuti zgradu kosim krovom . Pre početka radova svakako napravite neformalan upit nadležnim službama o potrebi ishođenja građevinske dozvole .

Oblik krova je rezultat postojećeg tlocrta . Nagib i konstrukcija krova ne smeju sprečavati kasniju upotrebu tavanskih prostorija . Proverite takođe statiku , jer su u nekim slučajevima potrebna pojačanja , kako bi se iz krovišta izvela opterećenja kao i nova korisna oprerećenja.

Prostorije ranije osvjetljavane svetlosnim kupolama moraju biti svakako drugačije osvetljena ili treba planirati drugačije dodatno osvetljenje . Isto tako je moguće planiranje u blizini odzračenih nus - prostorija ( kupatilo , VC , ostave i sl )