O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Laki beton

Iz samog naziva nam je vidljivo da se radi o betonima koji su lakši od tzv normalnih betona . Zapreminska masa ovih betona se kreće od 200 kg/m3 - 2000 kg/m3 . Akcent dajemo lakim betonima na bazi polistirena . Takav polistiren bi trebao biti ekspandiran ili pak mleven . Razlika je u tome što je ekspandirani polistiren skuplji u odnosu na mleveni , iz razloga što ima bolja termoizolaciona svojstva , odnosno niži koeficijent toplotne provodljivosti . Mleveni polistiren se dobija od recikliranog polistirena , koji ostaje kao tehnološki višak od proizvodnje ploča polistirena .

Prednost mlevenog stiropora je u tome što su njegove granule većeg volumena , pa beton bolje prianja na veću površinu , dok kod ekspandiranog stiropora treba paziti na proces usisavanja granula u mešalicu , odnosno u vijčane pumpe , jer se ondje stvara statički elektricitet na površini zrna stiropora , te tako dolazi do slabijeg naleganja cementa na granule .

Laki beton je u principu mešavina vode , cementa , aditiva , polistirena i peska . Voda za spravljanje lakih betona mora biti tehnički ispravna , kao i za svaki drugi beton . Cement služi kao vezivo između granula polistirena i peska . Aditivi koje koristimo za spravljanje lakih betona od polistirena služe za sprečavanje izdizanja granula polistirena iznad vode , jer svi znamo da stiropor pluta na vodenoj površini . Pesak od 0-4 mm se isključivo koristi kod lakih betona zapreminske mase iznad 300 kg/m3 , te se njegova količina u recepturi određuje prema željenoj zapreminskoj masi lakog betona .

Primena lakog betona

Lagani beton se isključivo koristi u konstrukcijama u kojima je potrebna mala zapreminska masa i toplotna provodljivost . Primenjuje se kod izrade ravnoga krova , kao podloga za hidroizolaciju , sanaciju starih i dotrajalih objekata , toplotna izolacija potkrovlja , zaštitu instalacija ( ne podno grejanje ) , kao podložni beton .