O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
PVC prozori

PVC prozori , pvc prozori i vrata , dobavljači , prozora , prozorskih okvira , krila prozorskih okvira , krila i okviri . PVC prozori poslednjih su se godina snažno istakli na tržištu zahvaljujući svojim dobrim tehničkim osobinama , jednostavnoj upotrebi kao i inovativnoj prilagodljivosti . Doduše njihovo recikliranje donekle je ograničeno i zahteva nešto veći utrošak energije .

Reciklirani PVC profili - granulati - ponovo se koriste u istoj proizvodnji . No , područje upotrebe PVC profila uistinu je vrlo veliko a ugradna ograničenja su vrlo mala ( na primer ugradnja na objekte zaštićene kulturne baštine ) . Sirovine iz kojih se PVC profili izrađuju u pravilu su nafta , hlor i slične hemijske materije . Sirovinske zalihe ne govore u tolikoj meri u prilog ovih rešenja budući da su zalihe nafte relativno ograničene . Transportni putevi sirovina za izradu PVC profila su dosta udaljeni i zbog toga imaju nešto veće troškove .

Oprez sa eko - bilansima !

Nemoguće je izraditi neutralne odnosno potpuno nepristrasne ekološke analize . Kako precizno utvrditi ekološku prihvatljivost , kako vrednovati puteve transporta sirovina ? Kolika je važnost primene prirodno obnovljivih izvora ? Možemo li najnovija istraživanja smatrati apsolutno relevantnim ? Koja tačno tela naime izrađuju eko - bilansa ?

No , oko 01:00 činjenice sigurno će se složiti većina : što je materijal prirodniji to je i zdraviji i ekološki prihvatljiviji . Dosada se naime nije pokazalo da su tehnička dostignuća čoveka uspela savladati prirodu .

PVC prozori - dugotrajan , kvalitetan i ekološki prihvatljiv materijal

Već više decenija PVC prozori potvrđuju svoju kvalitet vrlo uverljivim tehničkim osobinama , jednostavnošću i lakoćom upotrebe i izrazito inovativnom prilagođavanjem u pogledu novih standarda i zahteva na svetskom tržištu . Dovoljno je osvrnuti se oko sebe na ulici ili susedstvu i uverićemo se u kolikoj je meri ovaj materijal prihvaćen i kod nas u Hrvatskoj . I s ekološke tačke gledišta ovi materijali nisu ništa manje interesantni .

PVC profile a time i prozore moguće je proizvesti uz vrlo povoljnu potrošnju energije i prilagoditi ih svim individualnim potrebama i zahtevima . Stoga ne treba da čudi što mnogi pored nastojanja za postizanjem i promovisanjem još boljih i efikasnijih načina recikliranja i razgradnje ovim materijalima predviđaju svetlu budućnost i smatraju ih materijalom koji poseduje izuzetan potencijal .