O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Tapete

Desetine hiljada tapeta , ali samo tucet vrsti

Broj različitih tapeta koje se isporučuju na tržište kreće se oko desetina hiljada . Naravno da nije lako u mnoštvu različitih uzoraka , boja i vrsta naći one prave " zidne obloge " koje odgovaraju idealno Vašem stambenom prostoru .

Svakih par godina trebalo bi potražiti u specijalizovanim prodavnicama najnovije kataloge kako bi stanu odnosno kući dali respektabilnu , čistu i svežu optiku unutrašnjosti . Ma kako to mnoštvo različitih tapeta delovalo na Vas pravi stručnjak razlikuje u pravilu jedva tucet " vrsta " .

Tapete od grubih vlakana strukturirane površine

Tapeta od grubih vlakana je klasika među tapetama . Sastoji se od takozvanog " Ingrain - papira " konstruisanog u tri sloja ; na grubi donji papir nanosi se drvena iverica različite veličine i različitih vrsta strukture , od fine do grube strukture , koje daju tapetama tipičnu spoljašnjost . Iznad se stavlja još i glatki papir . Tako je nebojena tapeta od grubih vlakana gotova . Postoje još neke različite varijante kod koji se Ingrain - papir boji mašinski direktno nakon proizvodnje . Rezultat predstavljaju izrazito postojane , perive tapete postojane na habanje . Prednost obe varijante : tapete možete jednostavno oličiti i ne morate stalno postavljati nove .

Flizelinske tapete

Negdje kasnih 90 - tih godina postale su moderne flizelinske tapete . Osnovni materijal čine tekstilna odnosno celulozna vlakna , zatim pigmenti boja , boje za štampu te od slučaja do slučaja i pene . Flizelinska tapeta je takođe postojana na habanje , jednostavno se obrađuje jer se lepak nanosi na površinu zida a ne na poleđinu tapete . Flizelinska tapeta se zato reže direktno na zidu . U svakom slučaju mora se koristiti lepak jače snage lepljenja jer su ove tapete relativno teške . Tapeta se jako dobro i brzo skida što enormno olakšava kasnije renoviranje . Neutralne bele flizelinske tapete sa / bez struktura i štampe razvile su se kao alternativa tapetama od grubih vlakana . Štampane flizelinske tapete nude se u stotinama varijanti .

Strukturirane tapete

Slično kao tapete od grubih vlakana proizvode se i strukturirane tapete . Ranije su se izrađivale od kože , danas se štampaju na teškom , kaširanom i navlaženom papiru . I ovde se gornji sloj papira može štampati u najrazličitijim bojama . Izbor boja i uzoraka je ogroman . Zbog upotrebljenih vrsta papira ova tapeta je izuzetno teška te se mora lepiti specijalnim lepkovima . Tapete proizvedene postupkom kolografije Reljefne tapete proizvedene postupkom kolografije Još uvek veliki udeo na tržištu imaju tapete koje se proizvode takozvanim postupkom kolografije . Kod ovog tipa tapeta razlikuje se više podvrsta koje su proizvedene različito zahtevnim postupcima te tako imaju i različite cene . Cenovno najpovoljniji tip predstavljaju " Naturell - tapete " kod kojih je oko 75% papirnog sloja štampano .

Pojmovi " štampane - ili fond - tapete " označavaju kompletno oslikani papir koji se razlikuje u postupku kolografije . Reljef - tapete su tapete kod kojih se na sloj papira nanose pasta u boji slična tijestu . Generalno ovakve tapete imaju tu prednost da zahvaljujući boji papir vremenom ne požuti .

Tekstilne tapete

Posebno su lepe i prijatne tekstilne tapete koje su po ceni uporedive sa reljefnim tapetama . Proizvode se tako što se na bojama već štampani nosivi sloj papira Kašira tkanina ili pojedinačna vlakna . Tapete se obrađuju uobičajenim lepkovima , za razliku od " normalnih " tapeta namakli se najmanje 3-4 puta po 15-25 minuta .

Velur tapete

U već pomalo zaboravljene vrste ubrajaju se velur tapete . Role papira uglavnom oslikane cvetovima punim fantazije i viticama imaju mekanu , gotovo baršunastu površinu . Na tešku podlogu papira lepkom u boji nanose se željeni uzorci , pre nego se tekstilna vlakna impliciraju u uređaju za flokulaciju . Prilikom lepljenja tapete na zid treba voditi računa da se mekana površina tapeta štampanjem ne zgnječi . Metalne tapete

Lako se peru , postojane su na habanje , osim toga i izuzetno postojane na vatru , iako je njihova proizvodnja zahtevna . Na papirnu podlogu kasira se aluminijske folije koje se zatim oplemenjuju bakarnim tiskom . Zatim sledi još jedna radna faza u kojoj se tapete utiskuju . Obrada glatkih metalnih tapeta je zahtevna , podloga mora biti apsolutna čista jer se svaka neravnina ocrtava . Za lepljenje se koristi samo disperzivni lepak koji se nanosi na zid , nikako na tapetu .

Vinil tapete

Postojane na poplavu , ribanje , rezistentne na svetlost - to su glavna svojstva vinil tapeta . Izrađuju se u dva sloja , papirnog ili tekstilnog nosivog sloja i sloja vinila . Za oplemenjivanje površine koristi se ne samo vinil - ili tačnije polivinil - hlorid ( PVC ) već i polimetil - metakrilat ili polivinil - fluorid . Već prema proizvodnom postupku nastaju tapete različitih površinskih struktura . Pogodne su za izrazito vlažne prostorije čiji zidove se stalno moraju čistiti . Neke vinil tapete imaju u poređenju sa papirnim tapetama smanjenu propusnost vodene pare , što može negativno delovati na prostornu klimu . Zato se preporučuje stalno provetravanje .

Izolacione tapete

Jedno vreme je bilo u modi oblaganje otvora za radijatore upravo ovim izolacionim tapetama . Ove tapete koje se sastoje od tankog izolacionog sloja i na njega nanesene aluminijumske folije trebale su reflektovati toplotu radijatora u prostoriji te tako smanjiti troškove grejanja . Redakcija " baumarkt.de " bila je skeptična prema ovoj varijanti tapeta . Korist je neznatna , više smisla ima solidna izolacija zidova uobičajenim materijalima .