O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Termoizoalcija

Saznajte sve što Vas zanima vezano uz temu termoizoalcija , termoizolacije spoljnih i unutrašnjih zidova. Nađite dobaljača termoizolacionih materijala i zatražite ponudu.

Termoizolacioni materijali imaju zadaću ograničavanja prenosa toplote kroz građevinske elemente .

Prenos toplotne energije vrši se :


Udeo toplotne provodljivosti u odnosu na prenos toplote je u pravilu dominantan . Konvekcijom odnosno strujanjem vazduha unutar izolacionog materijala se toplotna energija može prenositi , naročito kod laganih , vlaknenih termoizolacionih materijala . Upravo takvi lagani , Vlakneno materijali se zato ugrađuju tako da kroz njih ne postoji mogućnost strujanja kroz spoljni omotač . Termoizolacioni materijali imaju takvu izvedbu materijala , koji između poseduju vazdušne pore . Udeo takvih pora iznosi kod visokoefikasnih termoizolacionih materijala i do 98% VOL.

Prema strukturi pora se termoizolacioni materijali dele na :


U zavisnosti o korišćena polaznom materijalu zaproizvodnju treba dosta energije . To svakako treba uzeti u obzir kod Odabit termoizolacionih materijala . Termoizolacioni materijali se razlikuju kao sintetski ( veštački ) izolacioni materijali , prirodni odnosno termoizolacioni materijali slični prirodnim kao i višeslojni izolacioni materijali .

Toplotna - zvučna izolacija - Ekološki i ekonomski veoma isplativa . S obzirom na svakodnevno rastuće cene energenata sasvim je razumljivo da se stalno radi na poboljšanju termoizolacije u našim domovima .

Termografska snimak jedne građevine .

Svetla mesta na snimci prestavljaju gubitak toplote zbog loše izolacije . Upotrebom odgovarajućih materijala pored bolje termoizolacije istovremeno možemo znatno poboljšati i kvalitet življenja . Upotrebom odgovarajućih materijala pored bolje termoizolacije istovremeno možemo znatno poboljšati i kvalitet življenja .

No pre modernizacije stojimo pred analizom : nedostatke energenata , gubitke toplote kao i nedovoljnu izolaciju moguće je jasno prepoznati zahvaljujući termografiji . Specijalnom kamerom moguće je izmeriti temperature u opsegu od - 20 do + 1500 ° C.

Grafički prikaz merenog objekta pokazaće eventualne nedostatke i gubitke toplote . Izvođači radova eventualne nedostatke mogu tada pravovremeno i efikasno ukloniti.Neovisno od godišnjem dobu posebnim postupkom se pouzdano može proveriti stanje starih građevina u pogledu izolacije .

Merenje se sprovodi pomoću ventilatora koji stvara razliku pritiska od 50 Pa s obzirom na unutrašnji i spoljni deo objekta . Kad se u kući postigne određena vrednost pritiska vazduha , onda vazduh počne da struji kroz male rupice u unutrašnje prostorije , što se može osetiti na koži vlastite ruke ili naravno pomoću termovizije .

Renoviranje starih objekata

U starim objektima postoji nebrojeno mnogo mesta na kojima se gubi toplota . Kad je reč o gubitku toplote , onda je poglavito krov eksponiran .

Na krovu se često javljaju problemi sa nedovoljnom izolacijom . No ko renovira objekte odgovarajućim materijalima , u potkrovlju može stvoriti atraktivan prostor za stanovanje : na ovaj način se štedi na potrošnji energenta i zagrevanju objekta kao što se i štiti od letnjih sparina i vrućina .