O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Zaptivanje građevina

Stručni izraz je zaptivanje. Time se misli izolacija građevine sa svim merama, zaštita od štetnih uticaja na zgradama i sigurnost upotrebe .

U razgovorima se najčešće koristi termin izolacija. To nije posve pogrešno , no izolacija zapravo označava toplotnu izolaciju zgrade upotrebom izolacionih materijala. Izolacija time promoviše smanjenje razmene energije i štiti između ostalog i od hladnoće .

Ne samo zbog boljih izolacionih svojstava dobro zaptivenog i suvog zida, oba izraza zaptivanje i izolacija su usko vezani jedan uz drugi.