O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija
A B V G D Dj E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Š
Zaptivni radovi

Pod pojmom poslovi zaptivanja podrazumevamo zaptivanje zgrade protiv vlage. Tome pripadaju mere koje imaju štetan uticaj na vlagu te sprečavaju vlazi da napravi štetu na strukturi gradnje. Pritom se koriste različiti materijali. Za različite zgrade postoje različiti zahtevi za gradnju. Ovde se pod pojmom zaptivka ne misli na toplotnu izolaciju zgrade, iako je to usko povezano sa zaptivnim radovima u kontekstu graditeljstva i fizike zgrade.

Kolokvijalno govoreći , kod poslova zaptivanja radi se i o izolacionim radovima, iako se stručno to naziva zaptivanje. Poslovi zaptivanja su važan primer za podrumske prostore, tavane ali i tunele. Poslovi zaptivanja su takođe važni i na vlažnim područjima kao što su kupatilo ili sauna.

Za različite zgrade postoje i različite grupe zahteva koje određuju koji će se materijal koristiti. Pa tako dakle postoje zavisno o djelovima gradnje različiti premazi, zaptivni materijali ili presvlake. Radovi zaptivanja na zgradama mogu biti obavljeni od strane različitih kompanija.