O nama   | Knjiga utisaka  | Česta pitanja  | Reklamni prostor  | Oglasi na e-mail  | Korisni linkovi  | Kontakt                                         Prijava  |Registracija

 
Reklamirajte se na sajtu ...
Najposećeniji sajt za kupovinu i prodaju građevinskih materijala u Srbiji
Posećuju ga ljudi u potrazi za informacijama o građevinskim uslugama u Srbiji

- Za postavljanje banera kontaktirajte nas telefonom ili e-mailom kako bismo Vas informisali o slobodnim pozicijama.
- Za postavljanje banera potrebno je da nam dostavite deklaraciju o oglašavanju.
- Preuzmite obrazac tipske deklaracije o oglašavanju
- Ako vam je potrebna pomoć pri popunjavanju deklaracije, preuzmite uputstvo
- Sve cene u ponudi su izražene u dinarima i bez PDV-a.

Oblici oglašavanja
Baner u vrhu (Leaderboard)
- Nalazi se na svim stranicama sajta.
- Baner se prikazuje svim registrovanim Oglašivačima na našem sajtu .
- Dimenzija 600*164 piksela
- Realizuje se po principu rotacije i smenjivaće se sa drugim banerima iz iste kategorije. Prikazivanje banera se relaizuje po principu slučajnosti, ali tako da prikazivanje banera na ovoj poziciji bude ravnomerno.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   
Vertikalni baner levo u vrhu ( iznad TOP PONUĐAČI170 )
- Dimenzija 194*320 piksela
- Ovaj baner se ne prikazuje na svim stranicama. Vidljiv je na početnoj strani, na strani sa pregledom detalja o oglasu, kao i na strani sa ostalim oglasima oglašivača.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   
Vertikalni baner levo dole(ispod TOP PONUĐAČI170)
- Dimenzija 194*320 piksela
- Ovaj baner se ne prikazuje na svim stranicama. Vidljiv je na početnoj strani, na strani sa pregledom detalja o oglasu, kao i na strani sa ostalim oglasima oglašivača.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   
Vertikalni baner levo dole 2
- Dimenzija 194*500 piksela
- Ovaj baner se ne prikazuje na svim stranicama. Vidljiv je na početnoj strani, na strani sa pregledom detalja o oglasu, kao i na strani sa ostalim oglasima oglašivača.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   
Vertikalni baner uski
- Dimenzija 134*500 piksela
- Realizuje se po rotaciji.
- Ovaj baner se ne prikazuje na svim stranicama. Vidljiv je na na stranisama na kojima se vide rezultati pretrage zadatih u pretraživaču.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   
Baner desno
- Nalazi se na svim stranicama sajta sem na stranicama iz gornjeg podmenija.
- Dimenzija 194*320 piksela
- Realizuje se po rotaciji.
- Realizuje se po principu rotacije i smenjivaće se sa drugim banerima iz iste kategorije. Prikazivanje banera se relaizuje po principu slučajnosti, ali tako da prikazivanje banera na ovoj poziciji bude ravnomerno.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   
Pozadinski zid (Wallpaper)
- Nalazi se na svim stranicama sajta.
- On se postavlja kao slika sa leve i desne strane sajta.
- Prilikom pregledanja stranice, pozadinski zid prati sadržaj i uvek je vidljiv.
- Cena nije formirana, besplatno u promo periodu.
Plants: image 1 0f 4 thumb   


e-mail: advertising@gradjevinainfo.comtelefon: 011.375.21.67